CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2022

CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2022

Căn cứ để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là bảng tính – thanh toán tiền lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp. Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2022.

– Tài khoản trung tâm là 334 – phải trả người lao động.

– Khi hạch toán tiền lương, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều bộ phẩn sản xuất kinh doanh thì kế toán phải hạch toán riêng chi phí tiền lương cho từng bộ phận như: Bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý…

Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán tiền lương theo từng nghiệp vụ cụ thể:

1. Hạch toán bút toán tính lương:

   Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang

   Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

   Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

   Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

   Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (TT 133 là TK 6421)

   Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT 133 là TK 6422)

     Có TK 334 – Phải trả người lao động

(Các tài khoản 622/623/627 theo TT 133 là TK 154)

2. Các khoản giảm trừ theo lương:

a) Nếu trong kỳ có nhân viên tạm ứng lương, kế toán hạch toán:

         Nợ 334: Trừ vào lương người lao động

           Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng

b) Nếu trong kỳ có phát sinh thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện khấu trừ, kế toán hạch toán:

+ Xác định số thuế phải trừ vào lương:

     Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ

       Có TK 3335: Thuế TNCN

+ Khi nộp thuế:

    Nợ TK 3335: Số thuế phải nộp

      Có TK 111, 112

c) Các khoản trích bảo hiểm trừ vào lương, hạch toán:

    Nợ TK 334 : Tổng số trích trừ vào lương (10,5%)

     Có TK 3383: Trích bảo hiểm xã hội (Lương tham gia BH X 8%)

    Có TK 3384: Trích bảo hiểm xã y tế (Lương tham gia BH X 1,5%)

    Có TK 3386: Trích bảo hiểm xã thất nghiệp (Lương tham gia BH X 1%) (TT 133 là TK 3385)

3. Khi hạch toán các khoản trích trừ vào lương người lao động, kế toán sẽ hạch toán luôn các khoản trích mà doanh nghiệp phải nộp thay người lao động để tính vào chi phí theo tỷ lệ đóng như sau:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642: Trích BH + KPCĐ tính vào chi phí (Lương tham gia BH X 23%)

  Có TK 3383: Trích bảo hiểm xã hội (Lương tham gia BH X 17%) (áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/06/2022)

  Có TK 3384: Trích bảo hiểm xã y tế (Lương tham gia BH X 3%)

  Có TK 3386: Trích bảo hiểm xã thất nghiệp (= 0) (TT 133 là TK 3385) (Không ghi nếu = 0)
Có TK 3382: Trích kinh phí công đoàn (Lương tham gia BH X 2%)

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Theo Nghị quyết 116/NQ-CP)

Đây là tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm mới nhất năm 2022,
Chi tiết các bạn xem tại đây: 
MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2022 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

4. Khi nộp tiền bảo hiểm:

  Nợ TK 3383 : Số đã trích BHXH (25%)

  Nợ TK 3384 : Số đã trích BHYT (4,5%)

  Nợ TK 3386 : Số đã trích BHTN (1%)
Nợ TK 3382 : Số tiền kinh phí công đoàn phải nộp (2%)

    Có TK 111 hoặc 112: số tiền thực nộp

5. Nếu trong kỳ, có nhân viên được hưởng chế độ thai sản, mà doanh nghiệp nhận được tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .)

– Khi nhận được tiền Kế toán hạch toán:

   Nợ 112: Số tiền nhận được

     Có 338: phải trả phải nộp khác.

– Khi trả tiền cho người lao động được hưởng:

   Nợ 338: Số tiền phải trả

     Có 111, 112: số tiền đã trả

6. Nếu trong kỳ có phát sinh trả lương cho người lao động bằng hàng hóa:

– Kế toán sẽ phải xuất hóa đơn, căn cứ vào đó kế toán sẽ hạch toán:

    Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

      Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

      Có TK 511 – Doanh thu bán hàng

Dưới đây Kế Toán Thu Ngân sẽ cung cấp cho các bạn sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 – Tiền lương – Theo thông tư 200

Sơ đồ hạch toán tiền lương theo thông tư 133

Trên đây, Công ty đào tạo Kế Toán Thu Ngân đã giới thiệu cho các bạn lý thuyết về các bút toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Còn khi làm việc thực tế, để hạch toán tiền lương kế toán sẽ căn cứ vào bảng tính lương để hạch toán:

Hạch toán các bút toán theo bảng tính lương trên như sau:

1. Hạch toán tạm ứng lương (Cột 25 – Tạm ứng) (Hạch toán vào thời điểm làm phiếu chi tiền tạm ứng)

   Nợ 334: 2.000.000

     Có 111: 2.000.000

Cuối tháng, căn cứ vào bảng tính lương hạch toán:

2. Hạch toán chi phí tiền lương: (Cột 13 – Tổng lương thực tế)

   Nợ 642: 29.826.923

   Nợ 641: 15.903.846

     Có 334: 45.730.796

3. Hạch toán các khoản trích bảo hiểm tính vào chi phí của doanh nghiệp: (Cột 15 đến 19)

   Nợ 642: 7.820.000

   Nợ 641: 2.990.000

     Có 3382: 940.000

     Có 3383: 7.990.000

     Có 3384: 1.410.000

(Vì số tiền trích BHTN = 0 nên không ghi có TK Có 3386)

4. Hạch toán các khoản trích bảo hiểm trừ vào lương nhân viên (Cột 20 đến cột 23)

   Nợ 334: 4.935.000

     Có 3383: 3.760.000

     Có 3384: 705.000

     Có 3386: 470.000

5. Hạch toán thuế TNCN trừ vào lương (cột 24 – Thuế TNCN)

   Nợ 334: 31.250

     Có 3335: 31.250

Theo bảng tính lương thì chúng ta chỉ hạch toán đến đó thôi

Còn khi nào trả tiền lương, nộp tiền bảo hiểm, thuế TNCN thì hạch toán thêm như sau:

1. Khi trả tiền lương:

   Nợ 334: 49.576.058

    Có 111/112: 49.576.058

2. Khi nộp tiền bảo hiểm và kinh phí công đoàn:

   Nợ 3382: 940.000

   Nợ 3383: 7.990.000 + 3.760.000 = 11.750.000

   Nợ 3384: 1.410.000 + 705.000 = 2.115.000

   Nợ 3386: 470.000

     Có 111/112: 15.275.000

3. Khi nộp tiền thuế TNCN:

   Nợ 3335: 31.250

     Có 111/112: 31.250

KẾ TOÁN THU NGÂN xin chúc các bạn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương thật chính xác!

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan