Kế toán thuế - kế toán tổng hợp

 • CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TÍNH THUẾ TNCN

  CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TÍNH THUẾ TNCN

  CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ KHI TÍNH THUẾ TNCN Quy định các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công không phải tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân như sau: 1.  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc … Đọc Thêm

 • HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022 Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất năm 2022 (Thuế TNCN từ tiền lương - tiền côn 1. Căn cứ pháp lý để tính thuế TNCN: + Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN. + Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng … Đọc Thêm

 • CÁCH XỬ LÝ THUẾ GTGT CỦA HÀNG HÓA TÀI SẢN BỊ TỔN THẤT

  CÁCH XỬ LÝ THUẾ GTGT CỦA HÀNG HÓA TÀI SẢN BỊ TỔN THẤT

  CÁCH XỬ LÝ THUẾ GTGT CỦA HÀNG HÓA TÀI SẢN BỊ TỔN THẤT   Ngày 06/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4403/BTC-CST hướng dẫn về cách xử lý thuế GTGT của hàng hoá tài sản bị tổn thất (sau đây gọi gọn là tài sản bị tổn thất). Theo đó, thuế GTGT đầu vào của tài sản bị tổn thất từ ngày 01/03/2012 được … Đọc Thêm

 • LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI – BÁO CÁO THUẾ NĂM 2021

  LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI – BÁO CÁO THUẾ NĂM 2021

  LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI - BÁO CÁO THUẾ NĂM 2021 Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ giới thiệu với bạn về lịch nộp các loại tờ khai - báo cáo thuế năm 2021 I. Quy định: - Thực hiện theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. II. Thời hạn nộp hồ sơ … Đọc Thêm

 • THỦ TỤC HOÀN THUẾ GTGT MỚI NHẤT HIỆN NAY NĂM 2021

  THỦ TỤC HOÀN THUẾ GTGT MỚI NHẤT HIỆN NAY NĂM 2021

  THỦ TỤC HOÀN THUẾ GTGT MỚI NHẤT HIỆN NAY NĂM 2021 Nếu doanh nghiệp thuộc 1 trong các đối tượng được hoàn thuế GTGT như: dự án đầu tư, xuất khẩu và đáp ứng được các điều kiện về hoàn thuế GTGT thì được làm thủ tục hoàn thuế. 1. Đối tượng được hoàn thuế GTGT Chi tiết về các trường hợp được hoàn … Đọc Thêm

 • ĐỐI TƯỢNG VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  ĐỐI TƯỢNG VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  ĐỐI TƯỢNG VÀ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày với các bạn về đối tượng được hoàn thuế GTGT cùng các trường hợp được và không được hoàn thuế GTGT theo quy định mới nhất hiện nay. 1. Căn cứ hướng dẫn hoàn thuế GTGT - Trước ngày 1/7/2016: thực hiện … Đọc Thêm

 • CÁCH NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ QUA MẠNG TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ 2021

  CÁCH NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ QUA MẠNG TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ 2021

  CÁCH NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ QUA MẠNG TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ 2021 Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế môn bài, TNCN, GTGT, nhà thầu... qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế mới nhất năm 2021 I. Tổng quan về quy trình nộp tờ khai thuế qua mạng 1. Đối với doanh nghiệp lần đầu … Đọc Thêm

 • THUẾ CHO THUÊ NHÀ 2021 (CÁCH TÍNH, THỦ TỤC KÊ KHAI, THỜI HẠN NỘP THUẾ)

  THUẾ CHO THUÊ NHÀ 2021 (CÁCH TÍNH, THỦ TỤC KÊ KHAI, THỜI HẠN NỘP THUẾ)

  THUẾ CHO THUÊ NHÀ 2021 (CÁCH TÍNH, THỦ TỤC KÊ KHAI, THỜI HẠN NỘP THUẾ) Hướng dẫn cách tính thuế cho thuê nhà của cá nhân và làm thủ tục kê khai nộp thuế cho thuê nhà năm 2021 I, Quy định về thuế cho thuê nhà của cá nhân: Thuế GTGT và thuế TNCN: Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành ngày … Đọc Thêm

 • CÁCH NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI, GTGT, TNCN, TNDN QUA MẠNG ĐIỆN TỬ 2021

  CÁCH NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI, GTGT, TNCN, TNDN QUA MẠNG ĐIỆN TỬ 2021

  CÁCH NỘP TIỀN THUẾ MÔN BÀI, GTGT, TNCN, TNDN QUA MẠNG ĐIỆN TỬ 2021 Hiện nay, việc thực hiện nộp thuế điện tử không còn được thực hiện tại website nopthue.gdt.gov.vn mà doanh nghiệp phải chuyển đổi thực hiện nộp tiền thuế điện tử qua mạng trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn. Trong bài viết … Đọc Thêm

 • CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

  CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

  CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP. KÊ KHAI TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU 1. Đối tượng áp dụng kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp. - Doanh nghiệp mới thành lập (Không đủ điều kiện đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu … Đọc Thêm

 • CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC COI LÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

  CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC COI LÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

  CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC COI LÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy những trường hợp nào được coi … Đọc Thêm

 • HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG NĂM 2021

  HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG NĂM 2021

  HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG NĂM 2021 Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng năm 2021 qua mạng theo phương pháp khấu trừ. 1. Đối tượng phải kê khai thuế GTGT: Theo khoản 3, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14 … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QÚY 2021 MỚI NHẤT

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QÚY 2021 MỚI NHẤT

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QÚY 2021 MỚI NHẤT Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hướng dẫn cách tính thuế TNDN theo quy định tại Thông 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC. I. Cách tính thuế … Đọc Thêm

 • MẪU BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – CÓ ĐÁP ÁN

  MẪU BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – CÓ ĐÁP ÁN

  MẪU BÀI TẬP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - CÓ ĐÁP ÁN Mẫu bài tập cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án - lời giải để tính doanh thu, thu nhập khác, chi phí được trừ và không được trừ. Trong Qúy 1 năm 2014, Công ty Kế Toán Thu Ngân có các số liệu và nghiệp vụ phát sinh như sau:  1) … Đọc Thêm

 • HƯỚNG DẪN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

  HƯỚNG DẪN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

  HƯỚNG DẪN LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL Để có thể lên được sổ sách kế toán trên Excel thì các bạn cần phải biết sử dụng các công thức, các hàm ứng dụng trong Excel ví dụ như Vlookup, Sumif, Subtotal...và công cụ quan trong nhất là các mẫu sổ sách kế toán trên Excel. Và để có thể hạch toán – làm … Đọc Thêm

 • Trang 2 of 41234