MẪU SỐ 03 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

MẪU SỐ 03 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc mẫu số 3 Thể lệ chương trình khuyến mại.
Mẫu số 03 Thể lệ chương trình khuyến mại ban hàng kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số ……… ngày……. /… /20…của………. )

1. Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………………………………………
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………………………………………..
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có) ………………………………………………………………………
3. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): …..
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…):
7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng) Trị giá giải thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền (VNĐ)
Giải…
Giải…
Giải…
Tổng cộng:

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng
– Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác:
– Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin… cho khách hàng):
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng
– Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng;
– Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon, mã dự thưởng…) phát hành: ……………………………………………………………………………………………………………………………
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
– Thời gian xác định trúng thưởng: …………………………………………………………………………..
– Địa điểm xác định trúng thưởng: ……………………………………………………………………………
– Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen… cho từng loại giải thưởng):
8.5 Thông báo trúng thưởng:
– Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin…) nội dung thông báo trúng thưởng cho khách hàng:
– Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng: ….
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
– Địa điểm trao thưởng: …………………………………………………………………………………………..
– Cách thức trao thưởng: ………………………………………………………………………………………..
– Thủ tục trao thưởng: ……………………………………………………………………………………………
– Thời hạn kết thúc trao thưởng: ……………………………………………………………………………..
– Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại…):
– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân): ……………………………………………..
11. Các quy định khác (nếu có): ……………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Các thông tin về: đối tượng sử dụng, nơi nộp, cách nộp Mẫu số 03 Thể lệ chương trình khuyến mại tương tự như: mẫu số 2 MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan