MẪU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

MẪU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Mẫu số 10 theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP dùng để đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………. …………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC
HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: ……………………………

– Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ………………………….. tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:
1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:
– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………………………………………..
– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ………………………………………………………………………..
– Thời gian: …………………………………………………………………………………………………………..
– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………
– Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………………………………………………
– Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………………………………………………
– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): ………………………………….
– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)
– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………
– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có): ………
2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ…
– Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………….
– Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): ……………………………………………………………………….
– Thời gian: ………………………………………………………………………………………………………….
– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………..
– Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………………………………………………..
– Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………………………………………………..
– Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp): …………………………………
– Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có)
– Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) ……………
– Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có) ……….
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại.

Mong các bạn MẪU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI của kế toán Thu Ngân sẽ giúp ích được cho bạn!!

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI, GIẢM GIÁ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan