MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI

MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI

Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi.

Mẫu số 02 ban hành kèm phụ lục của Nghị định 81/2018/NĐ-CP là mẫu tờ khai đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất hiện nay:

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………. …………, ngày …… tháng ……. năm 20……

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………..
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….
2. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..
3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………..
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………………………………………….
6. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………
8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………………………………
9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).
Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.
(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Công ty đào tạo Kế Toán Thu Ngân chia sẻ thêm thông tin về Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại mà các bạn cần biết:

1. Các chương trình khuyến mại sử dụng mẫu Mẫu số 02:

Theo quy định tại điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại là các hình thức khuyến theo quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

+ Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

+ Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại: Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

=> Các hình thức khuyến mại khác, không thuộc 2 hình thức khuyến mại theo quy định tại điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP nêu trên sẽ sử dụng: Mẫu số 1 Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi quảng cáo

2. Nơi gửi Mẫu số 02 Đăng ký thực hiện khuyến mại: cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

+ Sở Công Thương: đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Bộ Công Thương: đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

3. Cách gửi:

Được lựa chọn một trong 3 cách sau:

  1. Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  2. Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  3. Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.
  4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Bạn đọc có thể tham khảo: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI, GIẢM GIÁ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan