MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO (MẪU SỐ 01 NĐ 81/2018/NĐ-CP)

MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO (MẪU SỐ 01 NĐ 81/2018/NĐ-CP)

Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc mẫu số 01 Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi quảng cáo.

Theo quy định tại điều 17 của nghị định 81/2018/NĐ-CP thì trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân phải gửi hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Hồ sơ thông báo là Mẫu số 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP:

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………. …………, ngày …… tháng ……. năm 20……
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………
3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
4. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………………………………………
Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): …
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………………………..
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: …………………………………………………….
11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Các thông tin liên quan đến đến Mẫu số 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP mà các bạn cần biết:

1. Đối tượng sử dụng:
Mẫu số 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP dùng để thông báo thực hiện các chương trình khuyến mại sau:

 1. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại. (tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại)
 2. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (tại Điều 8 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 3. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) (tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (tại Điều 11 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (tại Điều 12 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)
 7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác (tại Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

Chú ý:

Nếu doanh nghiệp các bạn thực hiện khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại. (Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)

Thì các bạn không sử dụng mẫu 01 này mà phải sử dụng Mẫu số 02 Đăng ký thực hiện khuyến mại

2. Nơi nộp: Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại.

3. Cách nộp:

Được lựa chọn một trong 4 cách sau:

 1. Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 2. Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 3. Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 4. Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

4. Thời hạn nộp: tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Các bạn có thể tham khảo thêm:

MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI

MẪU SỐ 3 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan