CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KẾ TOÁN

STT TÊN MÔN HỌC SỐ GIỜ GHI CHÚ 
1 Kế toán tổng hợp trọn gói thành nghề -

Không tính số buổi

Đào tạo đến khi thành

Tặng tài liệu, giáo trình 

Thời gian linh hoạt

Nghỉ không bị trôi bài

Có thể học cấp tốc

2 Kế toán thuế -
3 Kế toán kho -
4 Kế toán bán hàng -
5 Kế toán công nợ -
6 Kế toán lương -
7 Nguyên lý kế toán -

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

SĐT: 08.5353.8686

MST: 2300853267

Website: congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Kế toán