Kế toán kho - bán hàng - công nợ - lương

 • MẪU BÀI TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÓ LỜI GIẢI

  MẪU BÀI TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÓ LỜI GIẢI

  MẪU BÀI TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÓ LỜI GIẢI Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ giới thệu với bạn một số ví dụ mẫu bài tập kế toán tiền lương có lời giải để các bạn luyện tập Tại Kế toán Thu Ngân, áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh … Đọc Thêm

 • CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2022

  CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2022

  CÁCH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2022 Căn cứ để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là bảng tính - thanh toán tiền lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp. Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương … Đọc Thêm

 • MẪU BẢNG CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN MỚI NHẤT 2020

  MẪU BẢNG CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN MỚI NHẤT 2020

  MẪU BẢNG CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN MỚI NHẤT 2020 Nếu công ty bạn chưa thực hiện chấm công bằng máy, thẻ thì có sử dụng mẫu bảng chấm công trên Excel theo mẫu sau đây: Bảng châm công này sẽ là căn cứ để các bạn tính số ngày làm việc thực tế khi làm bẳng tính lương. Một vài lưu ý nhỏ khi các bạn thực … Đọc Thêm

 • HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH LƯƠNG, LÀM BẢNG LƯƠNG HÀNG THÁNG 2020

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH LƯƠNG, LÀM BẢNG LƯƠNG HÀNG THÁNG 2020

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH LƯƠNG, LÀM BẢNG LƯƠNG HÀNG THÁNG 2020 Căn cứ để tính lương, làm bảng lương đó chính là Hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc được hoàn thành,... và quy chế lương thưởng của doanh nghiệp. Kế Toán Thu Ngân sẽ hướng dẫn các bạn các tính lương dựa … Đọc Thêm

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ

  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ

  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ  Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: Sau khi đã tổng hợp chi phí để tính được giá thành của sản phẩm hoàn thành, kế toán cần phải tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang, Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, … Đọc Thêm

 • TỶ LỆ TRÍCH ĐÓNG BẢO HIỂM (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) MỚI NHẤT NĂM 2021 VÀ 2022

  TỶ LỆ TRÍCH ĐÓNG BẢO HIỂM (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) MỚI NHẤT NĂM 2021 VÀ 2022

  TỶ LỆ TRÍCH ĐÓNG BẢO HIỂM (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) MỚI NHẤT NĂM 2021 VÀ 2022 Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn theo Luật bảo hiểm và công đoàn mới nhất năm 2021 và năm 2022 đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài … Đọc Thêm

 • MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2022 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

  MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2022 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

  MỨC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2022 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ giới thiệu với các bạn mức tiền lương và tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022. I. Các văn bản pháp luật quy định về bảo hiểm xã hội hiện … Đọc Thêm

 • MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

  MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

  MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022 Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm việc tại từng vùng, làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển … Đọc Thêm

 • MẪU PHIẾU NHẬP KHO – MẪU SỐ: 01 – VT

  MẪU PHIẾU NHẬP KHO – MẪU SỐ: 01 – VT

  MẪU PHIẾU NHẬP KHO - MẪU SỐ: 01 - VT Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc Mẫu phiếu nhập kho -  Mẫu số: 01 - VT. Mẫu Phiếu Nhập Kho - Mẫu số: 01 - VT theo quyết định 48/2006/QĐ - BTC ngày 14/9/2006 và theo TT 200/2014/TT-BTC Mẫu phiếu nhập kho theo QĐ 48 như … Đọc Thêm

 • MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO (MẪU SỐ 01 NĐ 81/2018/NĐ-CP)

  MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO (MẪU SỐ 01 NĐ 81/2018/NĐ-CP)

  MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO (MẪU SỐ 01 NĐ 81/2018/NĐ-CP) Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc mẫu số 01 Mẫu thông báo thực hiện khuyến mãi quảng cáo. Theo quy định tại điều 17 của nghị định 81/2018/NĐ-CP thì trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân phải … Đọc Thêm

 • MẪU SỐ 03 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

  MẪU SỐ 03 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

  MẪU SỐ 03 THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc mẫu số 3 Thể lệ chương trình khuyến mại. Mẫu số 03 Thể lệ chương trình khuyến mại ban hàng kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN … Đọc Thêm

 • MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI

  MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI

  MẪU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc mẫu đăng ký thực hiện khuyến mãi. Mẫu số 02 ban hành kèm phụ lục của Nghị định 81/2018/NĐ-CP là mẫu tờ khai đăng ký thực hiện khuyến mại mới nhất hiện nay: TÊN THƯƠNG NHÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ … Đọc Thêm

 • MẪU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

  MẪU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

  MẪU ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI Mẫu số 10 theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP dùng để đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. TÊN THƯƠNG NHÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ………. …………, ngày … Đọc Thêm

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI, GIẢM GIÁ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI, GIẢM GIÁ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG

  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI, GIẢM GIÁ VỚI SỞ CÔNG THƯƠNG Hồ sơ - Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi, bán hàng giảm giá với Sở Công Thương (Hoặc Bộ Công Thương) đang được quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP Theo hướng dẫn tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì tùy vào hình thức khuyến … Đọc Thêm

 • CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ

  CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ

  CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ Để được tính vào chi phí được trừ thì theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC thì những khoản chi của Doanh nghiệp phải có đủ Hóa Đơn - Chứng Từ theo quy định của pháp luật. Đối với những khoản chi … Đọc Thêm

 • Trang 1 of 3123