Kế toán doanh nghiệp

 • QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN 2022

  QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN 2022

  QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN 2022 Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày cho bạn hiểu rõ quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn năm 2022 I. Văn bản quy định: - Theo Nghị định 191/2013/NĐBan hành ngày 21/11/2013 - Hướng dẫn về tài chính công đoàn) (có hiệu … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 2022

  CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 2022

  CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 2022 Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ hướng dẫn cách tính mức hưởng ốm đau năm 2022 mới nhất theo điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung điều 6 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH. 1. Mức hưởng chế độ ốm đau khi người lao động bị ốm đau bệnh tật hoặc khi … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH, KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC, THỜI VỤ, KHOÁN VIỆC 2022

  CÁCH TÍNH, KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC, THỜI VỤ, KHOÁN VIỆC 2022

  CÁCH TÍNH, KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THỬ VIỆC, THỜI VỤ, KHOÁN VIỆC 2022   Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng như: hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, hợp đồng khoán việc (giao khoán công việc dưới 3 tháng).   … Đọc Thêm

 • MẪU GIẤY ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

  MẪU GIẤY ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

  MẪU GIẤY ỦY QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022 Ủy quyền giao kết, ký thay hợp đồng lao động được hiểu như thế nào ? Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày với bạn các trường hợp sử dụng mẫu giấy uỷ quyền kí kết hợp đồng lao động mới nhất năm 2022. 1. Mẫu giấy ủy quyền bên phía người sử … Đọc Thêm

 • QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG THỬ VIỆC: THỜI GIAN VÀ MỨC LƯƠNG THỬ VIỆC 2022

  QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG THỬ VIỆC: THỜI GIAN VÀ MỨC LƯƠNG THỬ VIỆC 2022

  QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG THỬ VIỆC: THỜI GIAN VÀ MỨC LƯƠNG THỬ VIỆC 2022    Thử việc là khoảng thời gian người lao động làm thử công việc của người lao động giao cho để xem người thử đó có đáp ứng được yêu cầu của công việc đó không và được giao kết hợp đồng gọi là hợp đồng thử việc.    Dưới đây, Kế … Đọc Thêm

 • ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2021

  ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2021

  ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2021   Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày với bạn về các đối tượng  ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021   Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang được quy định tại điều 19 của TT 78/2014/TT-BTC và khoản 3 điều 6 của TT 119/2014/TT-BTC được sửa đổi … Đọc Thêm

 • MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2022

  MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2022

  MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2022 Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Dùng để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ giướiưới thiệu với các bạn mẫu phụ … Đọc Thêm

 • CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

  CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

  CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2022 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Dưới đây Kế toán Thu Ngân sẽ giới thiệu với các bạn cách làm hợp đồng lao động năm … Đọc Thêm

 • QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

  QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

  QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022 Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể … Đọc Thêm

 • MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022

  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2022 Dưới đây Kế toán Thu Ngân sẽ xây dựng để các bạn tham khảo Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2022 1. Hợp đồng lao động là gì?    Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều … Đọc Thêm

 • KHAI TRÌNH – BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO MẪU HỒ SƠ MỚI NHẤT NĂM 2022

  KHAI TRÌNH – BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO MẪU HỒ SƠ MỚI NHẤT NĂM 2022

  KHAI TRÌNH - BÁO CÁO SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO MẪU HỒ SƠ MỚI NHẤT NĂM 2022 Theo quy định tại khoản 2. điều 12 của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình … Đọc Thêm

 • MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2022 MỚI NHẤT

  MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2022 MỚI NHẤT

  MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2022 MỚI NHẤT Hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở năm 2022 mới nhất đang được thực hiện theo hướng dẫn 03/HD-TLĐ, hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại Quyết định số 174/QĐ-TLĐ Thành phần hồ sơ ban chấp hành phải lập để nộp về công đoàn cấp trên để … Đọc Thêm

 • THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THEO ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT NĂM 2022

  THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THEO ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT NĂM 2022

  THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THEO ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT NĂM 2022 Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn … Đọc Thêm

 • XỬ PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN MỚI NHẤT 2020

  XỬ PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN MỚI NHẤT 2020

  XỬ PHẠT KHÔNG ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN MỚI NHẤT 2020 Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày với các bạn về mức xử phạt không đóng kinh phí công đoàn mới nhất 2020 Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt đóng kinh phí công đoàn có hiệu lực từ ngày 15/04/2020 … Đọc Thêm

 • CÁCH CHUYỂN LỖ GIỮA CÁC QUÝ 2021, CÁC NĂM SANG NĂM SAU

  CÁCH CHUYỂN LỖ GIỮA CÁC QUÝ 2021, CÁC NĂM SANG NĂM SAU

  CÁCH CHUYỂN LỖ GIỮA CÁC QUÝ 2021, CÁC NĂM SANG NĂM SAU Cách chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các quý 2021, các năm sang năm sau là gì và làm như thế nào. Hãy để Kế toán Thu Ngân giải đáp thắc mắc của bạn Cách xác định lỗ và được quy định tại Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó … Đọc Thêm

 • Trang 1 of 3123