CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

TIN HỌC

STT TÊN MÔN HỌC SỐ GIỜ GHI CHÚ 
1 Tin học văn phòng word excel - Không tính số buổi

Đào tạo đến khi thành

Tặng tài liệu, giáo trình 

Thời gian linh hoạt

Nghỉ không bị trôi bài

Có thể học cấp tốc

2 Trình chiếu thuyết trình trên Powepoint -
3 Chỉnh sửa ảnh Photoshop -
4 Thiết kế quảng cáo trên Corel -

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

SĐT: 08.5353.8686

MST: 2300853267

Website: congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Tin học