Kế toán thuế - kế toán tổng hợp

 • XỬ PHẠT HÀNH VI TRỐN THUẾ (MỨC PHẠT, THỜI HIỆU) 2021 THEO NĐ 125

  XỬ PHẠT HÀNH VI TRỐN THUẾ (MỨC PHẠT, THỜI HIỆU) 2021 THEO NĐ 125

  XỬ PHẠT HÀNH VI TRỐN THUẾ (MỨC PHẠT, THỜI HIỆU) 2021 THEO NĐ 125 Quy định về mức phạt và thời hiệu xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. I. Mức phạt hành vi trốn thuế: Theo điều 17 của nghị định 125/2020/NĐ-CP thì: 1. Phạt … Đọc Thêm

 • XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI SAI DẪN ĐẾN THIẾU SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP 2021

  XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI SAI DẪN ĐẾN THIẾU SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP 2021

  XỬ PHẠT HÀNH VI KHAI SAI DẪN ĐẾN THIẾU SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP 2021 Quy địn về mức phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn mới nhất năm 2021 theo điều 16 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 1. Phạt … Đọc Thêm

 • THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ 2021 THEO NĐ 125/2020/NĐ-CP

  THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ 2021 THEO NĐ 125/2020/NĐ-CP

  THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ 2021 THEO NĐ 125/2020/NĐ-CP - Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế mới nhất năm 2021 đang được quy định tại điều 8 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. - Thời hiệu xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ VÀ TRỰC TIẾP

  CÁCH TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ VÀ TRỰC TIẾP

  CÁCH TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ VÀ TRỰC TIẾP Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp 1. Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra (1) - Số thuế GTGT đầu vào … Đọc Thêm

 • CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT 10%

  CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT 10%

  CÁC ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT 10% Các mặt hàng - đối tượng chịu thuế GTGT 10% được quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau: Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219. + Với điều 4 là quy định về các mặt hàng … Đọc Thêm

 • CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 5%

  CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 5%

  CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 5% Quy định mới nhất về các mặt hàng chịu thuế 5% trong các đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% I. Văn bản pháp luật quy định về đối tượng chịu thuế suất 5%: - Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. - Được sửa đổi bởi: Điều 1 Thông tư … Đọc Thêm

 • CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0% 2021

  CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0% 2021

  CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG CHỊU THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0% 2021 Đối tượng mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0% và điều kiện áp dụng thuế suất 0% I. Văn bản pháp luật quy định về đối tượng chịu thuế suất 0%: - Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC + Được sửa đổi bởi: Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC + Được … Đọc Thêm

 • CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

  CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

  CÁC ĐỐI TƯỢNG MẶT HÀNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT Quy định về các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT mới nhất năm 2021 hiện nay theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi: Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC I. Các mặt hàng không chịu … Đọc Thêm

 • NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO MỚI NHẤT NĂM 2021

  NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU VÀO MỚI NHẤT NĂM 2021

  NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU  VÀO MỚI NHẤT NĂM 2021 Các nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như: Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng chịu thuế và không chịu thuế; Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Cách xử lý số thuế GTGT không được … Đọc Thêm

 • ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO LUẬT THUẾ MỚI NHẤT 2021

  ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO LUẬT THUẾ MỚI NHẤT 2021

  ĐIỀU KIỆN KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO LUẬT THUẾ MỚI NHẤT 2021 Quy định về điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC. 1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp … Đọc Thêm

 • THẾ NÀO LÀ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

  THẾ NÀO LÀ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

  THẾ NÀO LÀ HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP - Hóa đơn bất hợp pháp là hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng. - Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn. Hoá … Đọc Thêm

 • THẾ NÀO LÀ HOÁ ĐƠN HỢP PHÁP, HỢP LỆ, HỢP LÝ

  THẾ NÀO LÀ HOÁ ĐƠN HỢP PHÁP, HỢP LỆ, HỢP LÝ

  THẾ NÀO LÀ HOÁ ĐƠN HỢP PHÁP, HỢP LỆ, HỢP LÝ Thế nào là hoá đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý? Dưới đây Kế toán Thu Ngân sẽ giới thiệu với bạn về tính hợp pháp và hợp lệ của hoá đơn để bạn hiểu rõ hơn. 1. Tính Hợp pháp của Hoá đơn Hóa đơn hợp pháp phải là hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) … Đọc Thêm

 • CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG I. Văn bản pháp luật hướng dẫn cách xác định giá tính thuế GTGT   - Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.   - Sửa đổi bổ sung tại: Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC Điều 1 Thông tư 82/2018/TT-BTC II. Cách xác … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LƯƠNG NET

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LƯƠNG NET

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LƯƠNG NET Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì cá nhân nhận lương sau thuế (lương Net) thì khi tính số thuế TNCN phải nộp cần quy đổi ra thu nhập trước thuế (gross-up) Xem … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2021

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2021

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 2021 Để tính được thuế TNCN cho người nước ngoài thì cần phải xác định người nước ngoài đó là cá nhân cư trú hay không cư trú. Bởi vì mỗi đối tượng này sẽ có cách tính thuế TNCN riêng biệt, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế cũng khác … Đọc Thêm

 • Trang 1 of 41234