Kế toán doanh nghiệp

 • CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ

  CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN – CHỨNG TỪ

  CÁCH XỬ LÝ CHI PHÍ MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN - CHỨNG TỪ Để được tính vào chi phí được trừ thì theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC thì những khoản chi của Doanh nghiệp phải có đủ Hóa Đơn - Chứng Từ theo quy định của pháp luật. Đối với những khoản chi … Đọc Thêm

 • MẪU BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN – MẪU 01/TNDN

  MẪU BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN – MẪU 01/TNDN

  MẪU BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN - MẪU 01/TNDN Mẫu bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn - Mẫu 01/TNDN (ban hành kèm theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014). Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của … Đọc Thêm

 • THUẾ CHO THUÊ NHÀ 2021 (CÁCH TÍNH, THỦ TỤC KÊ KHAI, THỜI HẠN NỘP THUẾ)

  THUẾ CHO THUÊ NHÀ 2021 (CÁCH TÍNH, THỦ TỤC KÊ KHAI, THỜI HẠN NỘP THUẾ)

  THUẾ CHO THUÊ NHÀ 2021 (CÁCH TÍNH, THỦ TỤC KÊ KHAI, THỜI HẠN NỘP THUẾ) Hướng dẫn cách tính thuế cho thuê nhà của cá nhân và làm thủ tục kê khai nộp thuế cho thuê nhà năm 2021 I, Quy định về thuế cho thuê nhà của cá nhân: Thuế GTGT và thuế TNCN: Thông tư 40/2021/TT-BTC ban hành ngày … Đọc Thêm

 • CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Doanh thu để tính thuế TNDN là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Căn cứ hướng … Đọc Thêm

 • HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TK 511

  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TK 511

  HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TK 511 Hướng dẫn cách hạch toán định khoản tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 511 theo TT 200/2014/TT-BTC: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế … Đọc Thêm

 • CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 2021

  CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 2021

  CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ VÀ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN 2021 I. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Tổng hợp các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại thông tư 96/2015/TT-BTC và thông tư … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QÚY 2021 MỚI NHẤT

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QÚY 2021 MỚI NHẤT

  CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH QÚY 2021 MỚI NHẤT Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Hướng dẫn cách tính thuế TNDN theo quy định tại Thông 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC. I. Cách tính thuế … Đọc Thêm

 • ĐIỀU CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI BỘ BẰNG HÓA ĐƠN HOẶC PHIẾU XUẤT KHO

  ĐIỀU CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI BỘ BẰNG HÓA ĐƠN HOẶC PHIẾU XUẤT KHO

  ĐIỀU CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI BỘ BẰNG HÓA ĐƠN HOẶC PHIẾU XUẤT KHO Điều chuyển hàng hoá nội bộ là gì? Các phương thức để chuyển hàng hoá nội bộ? Khi điều chuyển hàng hóa nội bộ cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các … Đọc Thêm

 • NỘI DUNG TRÊN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2021

  NỘI DUNG TRÊN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2021

  NỘI DUNG TRÊN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 2021 A. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Điều 21 của Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 được quy định như sau: 1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người … Đọc Thêm

 • ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

  ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH

  ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘP LẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHI CÓ SAI SÓT CẦN ĐIỀU CHỈNH Nếu doanh nghiệp rà soát và phát hiện ra báo cáo tài chính của các năm bị sai sót thì được kê khai điều chỉnh bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại … Đọc Thêm

 • PHẠT NỘP CHẬM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

  PHẠT NỘP CHẬM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

  PHẠT NỘP CHẬM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 Quy định về phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất 2021 đang được thực hiện theo điều 12 của Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Dưới đây, Kế toán Thu Ngân sẽ trình bày với bạn các trường hợp … Đọc Thêm

 • MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU MỚI NHẤT NĂM 2021

  MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU MỚI NHẤT NĂM 2021

  MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU MỚI NHẤT NĂM 2021 Chế độ ốm đau là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc.  I. Quy định, căn cứ hướng dẫn về chế độ ốm đau 2021 mới nhất: STT Nội dung Hướng dẫn tại 1 Điều kiện hưởng chế độ ốm đau Điều 3 của Thông tư số … Đọc Thêm

 • MẪU ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  MẪU ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  MẪU ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Mẫu số 03 - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ HƯỞNG … Đọc Thêm

 • NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Trong một doanh nghiệp có quy mô bộ máy kế toán rõ ràng thì có thể có bộ phận kế toán tài sản cố định và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ sẽ là  tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh … Đọc Thêm

 • NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG ĐOÀN

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG ĐOÀN

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÔNG ĐOÀN Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Dưới đây, Kế toán Thu Ngân … Đọc Thêm

 • Trang 2 of 3123