MẪU PHIẾU NHẬP KHO – MẪU SỐ: 01 – VT

MẪU PHIẾU NHẬP KHO – MẪU SỐ: 01 – VT

Sau đây Kế Toán Thu Ngân sẽ gửi đến bạn đọc Mẫu phiếu nhập kho –  Mẫu số: 01 – VT.

Mẫu Phiếu Nhập Kho – Mẫu số: 01 – VT theo quyết định 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 và theo TT 200/2014/TT-BTC

Mẫu phiếu nhập kho theo QĐ 48 như sau:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

      Mẫu số: 01 – VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có.……………………..

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………….

– Theo……………..số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………………..

Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm:……………………………………

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa


số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực
nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………

                                                                                                                   Ngày….tháng….năm.20……

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có
 nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho theo TT 200/2014/TT – BTC:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

                              Mẫu số: 01 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày….tháng….năm……

Số………………………..

Nợ……………………..

Có.……………………..

– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………….

– Theo……………..số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………………..

Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm:……………………………………

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa


số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực
nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm 20….

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có
 nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

Zalo/ĐT: 0854.800.986 – 08.5353.8686

Website: http://www.congtythungan.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan